3 תשובות
לרוב להוריד נקודות \ לחסום ליום
ואם זה לא מספיק אז חסימה לתמיד
מורידים להם אמינות בדרך כלל
דירוג אמינות נמוך וחסימה ^^