4 תשובות
הצלע העליונה מקבילה לתחתונה ושתי הצלעות שבצדדים שוות
אני רוצה לתקן את התגובה שמעליי.
הגדרה של טרפז זה שיש זוג אחד בלבד של צלעות מקבילות. הצלעות המקבילות נקראות "בסיסים" ולצלעות שמחברות ביניהן ואינן מקבליות קוראים "שוקיים". השוקיים לא חייבות להיות שוות וברב המקרים הן לא.
כל התכונות של טרפז זה רק שהבסיסים מקבילים וסכום כל 2 זוויות שיש להן שוק משותפת (לא בסיס משותף) הוא 180 מעלות. בטרפז שווה שוקיים (שהשוקיים כן שוות) יש עוד תכונה, שהזוויות עם בסיס משותף (לא שוק משותפת) הן שוות ובנוסף, (רק בטרפז שווה שוקיים), האלכסונים שווים זה לזה והם מחלקים אחד את השני לקטעים שיהיו גם שווים ביניהם (כאילו יווצרו 2 משולשים שווי שוקיים שהבסיסים שלהם הם הבסיסים של הטרפז).
עוזר מומחה סטיפס
אסור שהשוקיים יהיו מקבילות וגם את זה צריך להוכיח שמוכיחים טרפז
ליאור
שני \
גליהה