7 תשובות
לשון , 18.6
לי לפחות
אצלי
21.06
פסיכולוגיה
החוזרת במתמטיקה 12.7
לא מועד ב אז רפואה ב21.6
שואל השאלה:
לא כולל מועדי ב
אנונימי
בלשון 18.6
ויש לי גם מועד ב במתמטיקה