10 תשובות
כן אבל יש הרבה מקומות התנדבות
לא
כן.
לא, אבל אני יודעת שבכל תיכון יש.
שואל השאלה:
השאלה הופנתה לתלמידי תיכון
אנונימית
כן.
אני כמעט כמעט כמעט בטוחה שזה בכל הארץ.
כן אבל מה שידוע לי זה רק מחויבות אישית.
כן אני חושבת שזה תנאי של משרד החינוך