4 תשובות
30 ורק ארבע טעויות זה עובר
30 שאלות , ואם ענית נכון על 26 ,עברת.
30 שאלות