4 תשובות
לא הבנתי את השאלה. אתה רוצה לדעת אם היא מרגישה כלפיך משהו או כועסת עליך?
אתה יכול לשאול אותה; תהיה ישיר וככה היא תענה לך בכנות.
(: Just ask her
דבר ראשון האם פעם כן היה לך קשר יותר טוב איתה אם לא אז יכול להיות שהיא לא בקטע שלך ויכול להיות שלוקח לה זמן
אם כן אז או שהיא נפגעה ממך או משהו כזה ואז אתה צריך לחשוב איך להתנצל או ששוב היא הבינה שהיא כבר לא בקטע
בכל מקרה אל תלחץ אתה כן יכול לנסות לדבר איתה על זה בעדינות