6 תשובות
הרגו אותם?
בכללי הרגו כל אחד, מה יותר גרוע מזה?
הרגו אותם ועינו אותם כמו כל אחד אחר
אני חושבת שהרגו אותם כמו שהרגו את שאר היהודים.
FML
כאילו כמה להטבים יהודיפ ידועים כבר היו בשואה
הרגו כל אחד שלא גזע הארי-שחורים, יהודים, ערבים, נוצרים, הומואים, טראנסים, כל מי שלא "נורמאלי" ו"מושלם"
נראה לי שאותו הדבר, אולי יותר השפילו אותם
גם מתחת גטו ורשה היה מקום שבו התעללו ממש לפולנים נגיד ששמרו יהודים וגם ליהודים בגטו שגנבו אוכל אז בטח גם להטבים עברו שם התעללויות