2 תשובות
גודל, דופן, ומידור.
את צריכה לפרט?
שואל השאלה:
כן
אנונימית