5 תשובות
ימות מהרעלה
ErO
מת.
הוא ימות

את בסדר? כאילו השאלה קצת מחשידה..
אל תבדקי