3 תשובות
אין, סגור.
חלק קטן פתוח חלק גדול בהרבה סגור
סגור חוץ מחלק קטן שפועל