5 תשובות
תנסה לשאול את המורה אחי...היא תתן לך תתשובה הכי טוב וגם תגיד לך מה אפשר לעשות
לא
הכל אפשרי
ניתן.
ותעמוד על הערעור הזה אחרת לא יעשו כלום.
לא. אי אפשר