5 תשובות
לא.
הוא לא רואה
הוא לא יכול לראות ,רק המערכת