5 תשובות
צבאי לבנות שנתיים ושירות לאומי אין לי מושג..
צבא שנתיים
שירות לאומי - שנה, מי שרוצה יכולה גם שנתיים.
שירות צבאי שנה ו9 חודש
שירות לאומי 40 שעות שבועיות במשך שנה
*אניחושבת*
שירות לאומי אפשר שנה ואפשר שנתיים הרוב עושים שנה וצבא נראה לי שנתיים ו4 חודשים
^שנתיים וארבע חודשים בצבא