4 תשובות
ההגנה
שואל השאלה:
אפשר ללכת לשם ברגל?
אנונימית
התחנה של עזריאלי
אנונימית