2 תשובות
כי הוא רוצה לדעת אם אתה יכול לעמוד בתשלום.
לבדוק אם יש כסף לשלם לו
באותו הנושא: