תשובה אחת
להבין שרכושניות יכולה לפתח רק מריבות וסיכסוכים. להתנהג חיובי ולהתגבר על זה.
להיות יותר פתוחה ומשוחררת, להתאפק ולשמור על סבלנות.