5 תשובות
מפריע
אנונימי
קנאה זה טבעי והכל, גם אני מקנאה לפעמים, אבל ברגע שזה הופך להיות מוגזם כמו שתיארת פה זה כן מפריע.
מפריע ומוריד ממש
מפריע ומוריד לגמרי