5 תשובות
this week i can't but it possible next week
זה אומר השבוע הזה אני לא יכולה אבל אפשרי שבוע הבא
this week i can't, but next week i will.
this week i cant, but the next week it will be fine
this week i can't but next week i will