3 תשובות
לא נראה לי שזה מוסרי.
כן. לגמרי. מגעיל בעיניי אגב
לי זה קרה ולכן עברתי מורה