2 תשובות
שמונה עשר
צעירים זה זכר
שמונה עשר
צעיר אחד