11 תשובות
את בת שמונה עשרה
שמונה עשרה. לא משנה במקרה הזה.
שמונה עשרה
שמונה עשרה.
כי גיל זה זכר.
שמונה עשרה
וזה לא משנה.
Aro
שמונה עשרה
שמונֶה עשרה
יש לשים לב לניקוד!
מתחת לאות נ' במילה שמונה יש סגול.
גיל הוא תמיד בנקבה לא משנה אם את בן או בת.
שמונה עשרה.
והניקוד הוא shmone
לא shmona
גיל נספר בשנים שונים זה נקבה לכן גיל הוא בנקבה
שמונה עשרה, כי זה מספר סתמי, ומספר סתמי תמיד בנקבה.