2 תשובות
את עושה כך 58=x*2 + (x-24)*3
ואת ממשיכה ואת מוצאת כמה זה x שהוא הפעמים בהם זרק 2 נקודות