תשובה אחת
ראה בתשובות שניתנו לשאלות בתגית "לייזר, עיניים".
מערכת סטיפס