3 תשובות
18, זה הגיל שהמספר בעיניים מתייצב ומפסיק לעלות