תשובה אחת
דווקא ב13 המגישים לא נראים רע ככ ביחס למגישות.