4 תשובות
הייתם שיכורים, לא חושבת
לא.
הייתם שיכורים.
הנשיקה הייתה סתם.
לא, אבל עדיף תמיד לברר כדאי לא להשאיר את זה פתוח
באותו הנושא: