3 תשובות
לשלוח לו הודעה שמלא זמן לא דיברתם (:
תשלחי לו הודעה
גם לי קרה שפתאום חודשיים לא דיברנו אז אני שלחתי לו הודעה בסופו של דבר ומאז אנחנו מדברים על בסיס יומיומי.
אנונימית
באותו הנושא: