3 תשובות
שלחת?
אני לא מבין אבל למה לשלוח, הוא אקס
תגידי ככה:
לא בא להתכנן אלייך, רק מבקשת תקשיב ותכבד.
דוגרי אני מאיד פגועה ממך ועוד יותר מאוכזבת אחרי ששמשעתי שאתם מרכלים עלי.
כאילו דווקא אתה חייב לרכל עלי?
האמנתי בך אהבתי אותך וככה אתה אליי? ראיתי בך עתיד אפילו.
ואתה הולך מלכל כך אומר שאני לא יוכל לגדל תילדים? אה? דוגרי מעלב ומאכזב
מה הבעיות שלך?