2 תשובות
הגיוני שיפרסו ברחבי הארץ מערכות כיפת ברזל.
אני חושבת: למה רק ברמת אביב?
*עדכון