6 תשובות
גוף ראשון - אני... מדבר || את || אנחנו
גוף שני - אתה... נוכח || את || אתם || אתן
גוף שלישי - הוא... נסתר || היא || הם || הן

גוף ראשון- אני, אנחנו
שני- את/ה, אתם/ן
שלישי- הוא, היא, הם/ן
גוף ראשון: אני, אנחנו..
גוף שני: אתן, אתם, את, אתה..
גוף שלישי: היא, הוא, הם, הן..
גוף ראשון אני, אנחנו
גוף שני את, אתה, אתם
גוף שלישי הוא, היא, הם הן
גוף ראשון: אני, אנחנו (מדבר)
גוף שני: את, אתה, אתם, אתן (נוכחים)
גוף שלישי: הוא, היא, הן, הם (נסתרים)
גוף I = אני, אנחנו ( מדבר, מדברים )
גוף II = את, אתה, אתן, אתם ( נוכחים, נוכחות, נוכח, נוכחת )
גוף III = היא, הוא, הם, הן ( נסתר, נסתרת, נסתרים, נסתרות )