5 תשובות
כן
המערכת מיירטת טילים (קאסמים) שמשוגרים לכיוון אזורי מגורים.
כיפת ברזל בקצרה זאת בעצם מערכת שמאתרת טילים שמשוגרים לישראל ומשגרת טילי נגד.
היא מיירטת טילים מהאויב ומונעת מהם לפגוע בנו.
אנונימית
מיירתת טילים שאמורים לפגוע בנו (שולחת טיל שפוגע בטיל היריב ומפוצץ אותו באוויר)