6 תשובות
אתם בקטע
שתתנשקו ותדברו על מה אתם אז תדעי אם אתם זוג
התנשקתם?
ואת יכולה לשאול אותו או פשוט לחכות עם זה
שואל השאלה:
איך להתחיל לדבר על זה?
אנונימית
שואל השאלה:
לא התנשקנו..
אנונימית
אם לא התנשקתם אתם בקטע ולא ביחד
חכי עם זה תראי איך יתקדם
שואל השאלה:
איך אני אדע אם הוא בקטע? הוא גם החזיק לי את היד כל הזמן וגם עשה לי כזה נעים ביד..
אנונימית