6 תשובות
1,2) ברור!
1. עשית את הדבר הנכון.
2. מציעה לך לספר לו.
פעלת נכון מאוד
ואני כן חושבת שאת צריכה לדבר איתו על זה
אם לא תספרי זה יכול לסכסוך בניכם אם מישהו אחר יפנה אליו
ברור שתספרי. ופעלת נכון. מגיע לו
אני קצת נוטה לכיוון שהסטירה היתה מוצדקת (למרות שאני ממש נגד סטירות ואלימות בכללי) פחות בגלל שיש לך חבר
יותר בגלל שהוא נגע בך ללא רצונך ואני מחשיבה את זה כהטרדה
תספרי לחבר שלך אבל יותר בקטע של שיתוף כי את לא אשמה במשהו.