7 תשובות
לא כי יש מצבי חירום.
לא
לא, כי זה לא עבירה על החוק
אנונימי
יש חוקי ממשלה, ביטחון דברים כאלה שמי שעובר עליהם נכנס לכלא או מקבל עונש ויש חוק חברתי אשר מי שעובר עליו לא מקבל עונש כמו זה שאסור לנסוע ביום כיפור
רק אם הרכב ביצע עבירת תנועה. אין איסור בעצם הנסיעה ביום כיפור.
לא