3 תשובות
עכשיו עדיף
עכשיו, במקסימום שיראה את זה בבוקר, כי באמת זה די מזלזל שסיימת ולא טרחת לחזור באותו יום
שלחי לו עכשיו