8 תשובות
רובן
לא רק גם במלא פילטרים ואפליקציות למיניהן.
יש ויש רובן בטוח עושות איזה "שיפורים".
לא כולן, אבל יש.
אני לא... אבל אני חושבת שזה 65%..