3 תשובות
אני לא רואה את הקישור...
שואל השאלה:
הערוץ: https://www.youtube.com/channel/UCSOnT_m3zNzTliCmCLXwmIg