תשובה אחת
מבדיקה שעשיתי חברים שלי שלומדים משלמים 120