2 תשובות
זה לא אותו אויר אבל האויר שבחוץ הוא יותר טוב...
מה שהמזגן מוציא זה לא אותו אוויר שיש בחוץ זה מלאכותי