7 תשובות
נראה לי שכן, ההגדרה של מספר זוגי היא מספר שלם שמתחלק ב2 ללא שארית.
כן, אם הם מתחלקים/לא מתחלקים ב2 בצורה שווה.
כן ההגדרה של זוגי היא מספר שמתחלק בשניים ויוצא מספר שלם תחשוב ככה כל מספר שקופץ בשניים מ0 עד 100 אז ככה זה היה אם תחזור ממאה אז תגיע ל0 ואם תמשיך זה עדין היה זוגי כמו שאם תמשיך להוסיף אחרי מאה זה עדין היה זוגי מקווה שגרמתי לזה להיות יותר ברור ולא סיבכת את זה
מספר חיובי הוא מספר שלם. 2
ומספר שלילי הוא מינוס. -2
זוגי מספרים שמתחלקים ב2. 2 4 6 8 10 (ללא שאריות)
אי זוגיים מספרים שלא מתחלקים ב2. 1 3 5 7 9


אתה יכול לחזור על השאלה אני לא בטוח שהבנתי
אי זוגיים
אנונימי
כן