6 תשובות
בטח
כן, למה לא?
אין קשר
כן
מה הקשר למה שיהיה אסור
אין קשר בין חיות לדת... (הכוונה שאין איסור לגדל חיות)

אז כן, מותר להם.
ברור
אין קשר בין הדברים