7 תשובות
את עושה את ה2 שמחוץ לסופגריים כפול כל המספרים שבפנים
זה צריך לצאת לך 2x-4
שואל השאלה:
אבל זה בחזקת שתיים לא כפול שתיים.
אנונימית
כפל מקוצר:
X^2-4X+4
שואל השאלה:
וואי לא הבנתי לא יודעת מה יש ליי.
מאיפה הגיע גם 4 וגם 4x וגם x^2
אנונימית
תראי, הנוסחה לכפל מקוצר היא כזאת:
a-b)^2= a^2 - 2ab + b2)
עכשיו את פותרת לפי הנוסחה:
=X-2)^2)
=X^2 -2x2xX +2x2
X^2 -4X +4
שואל השאלה:
אויי נכון תודה 3>
אנונימית
שואל השאלה:
אבל רגע
ב -2ab-
A=x
B=-2
אז זה אומר ש 2-x-2 זה שווה 4x לא -4x לא?!
אנונימית