תשובה אחת
לא! חבל על הכסף! תסמוך עלי שיחקתי בשניהם גם בראשון
באותו הנושא: