תשובה אחת
אולי החברה שונה? אולי הירוקות ליותר זמן?