10 תשובות
כן ממש
מאוד
אני אוהבת
אהבת חיי
זה
בין
הדברים
היותר
טעימים
שקיימים
בעולם
הזה
לא.