11 תשובות
סופגניה עם ריבה
ריבה
עם ריבה
ריבת חלב ^
ריבת חלב
ריבת חלבב
עם ריבה! ברור שעם ריבה!
ספגניה בלי ריבה עם טעמים אחרים זאת לא סופגניה מבחינתי!
ריבת חלב
כל זמן שזו סופגניה
מצידי בלי כלום
ריבת חלב אמאלה