תשובה אחת
משתמש ספציפי נכון? זה אומר שהמשתמש נמחק אפשר לבקש מהמערכת שימחקו לך..