3 תשובות
4 שנים אחרי הכל...
אנונימי
אם הוא מדבר איתה יכול להיות שמהצד שלו זה ידידותי לגמרי. אבל לה בטוח יש עדיין רגשות כלפיו. אין דבר כזה ידידות. בכל קשר כזה יש צד שרוצה יותר.
כן ברור שלגיטימי.
יש מקרים שיש צד שלא התגבר או ששני הצדדים לא התגברו, אבל אם הוא איתך סימן שהוא המשיך הלאה, אני לא חושבת שיש לך מה לדאוג
MCR