תשובה אחת
D10S, התוכנה ME לא מגלה מספרים חסומים, אל תטעי אחרים