2 תשובות
me
מספרי טלפון רגילים לא מזוהים אצלך me
ומספרי טלפון חסויים היא עולה כסף